Na obrázku z našich staveb u Hradce Králové jsou tři fáze hrubé stavby :zleva do prava:
1. základová deska, obvodové a nosné vnitřní zdivo, železobetonový věnec
2  základová deska, obvodové a nosné vnitřní zdivo, železobetonový věnec, montáž střešních vazníků
3.,základová deska, obvodové a nosné vnitřní zdivo, železobetonový věnec, kompletní střešní systém 
hruba stavba.jpg


HRUBÁ STAVBA ZDĚNÉHO DOMU – CENA
Cena hrubé stavby představuje třetinu až polovinu celkové ceny stavby.

Hrubá stavba zděného domu by měla obsahovat následující práce a položky:

prostorové i výškové vytýčení stavby,( montáž laviček )
terénní, zemní a výkopové práce
přípojky inženýrských sítí, vodorovné rozvody v základech
základová deska, případně pásy nebo sklep
hydroizolace základů
svislé nosné konstrukce
vodorovné nosné konstrukce
střešní konstrukce a krytina

může pak dle domluvy obsahovat také :
vnitřní zdivo
zateplení vodorovných a svislých konstrukcí
výplně stavebních otvorů (okna, dveře)

A jaká je cena hrubé stavby zděného domu?

Cena hrubé stavby zděného domu je velmi relativní pojem, záleží na mnoha hlediscích (náročnost stavby, podsklepení, terén, geologické podmínky, lokalita, použité materiály aj.).

Konkrétní cenu hrubé stavby zděného domu tedy není možné určit. Obecně se dá říci, že u jednodušších staveb tato částka začíná na 10 000 Kč za m2. Členitější stavby se pak pohybují kolem 15 – 20 000 Kč za m2. Není však výjimkou i cena kolem 30 000 Kč za m2.

CENA HRUBÉ STAVBY
Nejprve se dobré si vyjasnit, co je hrubá stavba. Není to žádná přesná definice a každý si pojem hrubá stavba může vykládat trochu jinak.

Většinou se za hrubou stavbu považují „hrubé“ stavební procesy od výkopových prací, přes základy, nosné (svislé i vodorovné) konstrukce a příčky až po krov a střechu.

Mnoho stavebníků dnes volí realizaci hrubé stavby na klíč, zbytek provedou svépomocí. Pak je ovšem potřeba dát pozor na to, co konkrétní firma ve fázi hrubé stavby realizuje a co ne. 

Například zateplení v hrubé stavbě může, ovšem také nemusí být zahrnuté, podobně jako schodiště. To je dobré ošetřit předem smluvně.

A jak je to s cenou hrubé stavby? Uvádí se, že cena hrubé stavby obvykle představuje asi třetinu až polovinu celkové ceny domu. Při dodávce hrubé stavby na klíč se počítá s částkou 8 000 až 20 000 Kč/m2.

A co cena hrubé stavby v m3? Zkušenosti ukazují, že průměrné ceny hrubé stavby v m3 se pohybují kolem 6.500 Kč za m3 obestavěného prostoru bez DPH.

Na hrubé stavbě se však nevyplatí šetřit. Jedná se totiž o základy domu, které musí být pevné a v budoucnu se k nim bude kvůli případným opravám jen těžko dostávat.

Je dobré si uvědomit, že už ve fázi prací na hrubé stavbě je potřeba mít vyřešené základní otázky, jako jsou rozvody elektřiny a topení nebo typ vytápění domu.