Správné základy dělají víc než jen to, že drží dům nad zemí.
Základy budovy také zadržují vlhkost, izolují proti chladu a
odolávají pohybům okolní zeminy.

roznaseci deska na nosnych zakladovych pasech.jpg


Pojem základová deska je mnohdy mylně interpretován.
základovoá deska vs. roznášecí deska na základových pásech:

Mnoho lidí se mylně domnívá, že většina rodinných domů v ČR je postavena na základových deskách. Označení základová deska se omylem rozšířilo a to mnohdy také ve stavařských kruzích. Většina rodinných domků v ČR byla postavena na základových pasech a roznášecí, většinou 15cm vysoké armované ŽB desce, která sama roznáší pouze hmotnost nenosných příček. 
Nosné základové desky se realizují v tloušťkách od 24 cm výše a při výstavbě domů v ČR nepoužívají více než z ca 15-20% a to hlavně díky jejich technologické i cenové náročnosti.


Vybudování dobrých základů vyžaduje mnohem víc než jen vykopání díry a nalití betonu do bednění. Musí se přizpůsobit místu stavby i stavbě samotné jako oblek na míru, s ohledem na půdní podmínky, hladinu spodní vody, dokonce i na kvalitu a zásypu
A stejně jako u obleku na míru musí být každý detail dokonalý: podklad musí být správně zhutněn, bednění správně nastaveno, beton musí být bez dutin. Zanedbejte byť jen jeden z těchto bodů a i ten nejpečlivěji vylitý základ může selhat..

 

Proč základy domů selhávají

Neporézní zásyp. Půda zatížená jílem nebo organickými látkami zadržuje vodu jako houba, což zvyšuje riziko vzniku trhlin v základech, když půda zmrzne a rozpíná se.

Urychlené zpevnění. Beton musí tvrdnout a schnout pomalu, aby dosáhl správné pevnosti. Udržujte ho vlhký alespoň tři dny zabalením do igelitu, mlžením vodou a dalšími technikami.

Nedostatečné zhutnění. Pokud je deska vylita na drcený kámen, který nebyl pevně zhutněn, pravděpodobně se usadí nebo popraská.

Přerušení lití. Betonová forma by měla být vyplněna najednou. Pokud práci přerušíte a vrátíte se druhý den, abyste ji dokončili, vznikne mezi čerstvým betonem a včerejší prací "studená spára", která pravděpodobně popraská a zatéká.

Ideální teplota pro betonování je v rozmezí 15 – 25 °C. Při této teplotě dochází k optimálnímu procesu zrání betonu. Čím je teplota vyšší, tím beton rychleji tvrdne. Minimální teplota pro betonování je 5 °C. Teplota by rozhodně neměla klesnout pod bod mrazu. Voda by začala ve směsi zamrzat a byl by tak narušen proces hydratace, který ovlivňuje výslednou kvalitu a pevnost betonu.

U betonových směsí se mluví o tuhnutí a tvrdnutí betonu. Beton začíná tuhnout cca 45 – 60 minut po smíchání betonové směsi a následuje tvrdnutí směsi, které může probíhat i několik let.

Beton zraje celkem 28 dní, po kterých získává 100 % uváděné pevnosti. Při betonování podlah, nebo základové desky však není třeba čekat tak dlouho. Beton je po cca 2 dnech pochozí a lze jej mírně zatížit a po 7 dnech získává až 70 % své pevnosti.